Subvencije in financiranje

Subvencije
DO 1980,00 EUR NEPOVRATNIH SREDSTEV za 11 KVA*
Na voljo so vam nepovratne finančne spodbude za naprave za samookskrbo z električno energijo. Nepovratne finanče spodbuje so navoljo za gospodinjske odjemalce z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljevanju sončna elektrarna) do največ 80% priključne moči objekta. Višina napovratne finančne spodubde znaša do 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 180,00 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne moči vaše sončne nove sončne elektrarne. To vpraksi pomeni, da lahko pridobite celo do 1980 EUR nepovratne finanče spodbude za 11 kVA sončno elektrarno.
Ugodno financiranje
že za 65,97 eur na mesec*
Za vas smo pripravili različne oblike financiranja vaše nove sončne elektrarne v povezavi z bankami ali v povezavi z trenutnim veljavnim razpisom za kreditiranje Eko sklada. Sončna elektrarna je lahko že vaša za 65,97 eur na mesec*.
* Informativna mesečna anuiteta velja za znesek kredita 7.420,00 EUR po odbiti subvenciji na dan 8.9.2019 v skladu z pogoji razpisa za kreditiranje občanov 59OB17 in znaša 65,97 EUR, z obrestno mero 1,300 % letno (EURIBOR + 1,300 %), z veljavno obrestno mero za mesec november, ki znaša 0,000 % (3M Euribor), ob zaprošenem znesku kredita 7.420,00 EUR in odplačilni dobi 120 mesecev.